Podaci o firmi

KONČAR ELEKTRO
Ivana Stanković PR

Stanoja Glavaša br. 4
16000 Leskovac

PIB: 110964817

Matični broj: 65100312

Tekući račun: 165000700908591735

Tel: +381(0) 61 65 444 90

E-mail: kontakt@koncarelektro.com

KONČAR ELEKTRO
Ivana Stanković PR

Stanoja Glavaša br. 4
16000 Leskovac

PIB: 110964817
Matični broj: 65100312

Tekući račun: 165000700908591735

Tel: +381(0)61 65 444 90
E-mail: kontakt@koncarelektro.com